• 1
RÁSPOLY FA FÉLKÖR MŰANYAG NYÉL 250 MM N66543

52766543 
Cikkszám 52766543 
Nettó ár: 1 170,45 Ft
Bruttó ár: 1 486,47 Ft
db
RÁSPOLY FA KÖR MŰANYAG NYÉL 250 MM N66542

52766542 
Cikkszám 52766542 
Nettó ár: 1 098,54 Ft
Bruttó ár: 1 395,15 Ft
db
RESZELŐ FÉLKÖR FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250MM N66143

52766143 
Cikkszám 52766143 
Nettó ár: 1 214,82 Ft
Bruttó ár: 1 542,82 Ft
db
RESZELŐ HÁROMSZÖG FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250-ES N66145

52766145 
Cikkszám 52766145 
Nettó ár: 1 199,52 Ft
Bruttó ár: 1 523,39 Ft
db
RESZELŐ KÖR FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250MM N66142

52766142 
Cikkszám 52766142 
Nettó ár: 1 078,65 Ft
Bruttó ár: 1 369,89 Ft
db
RESZELŐ LAPOS FÉM MŰANYAG NYÉL 250MM N 66141

52766141 
Cikkszám 52766141 
Nettó ár: 1 150,56 Ft
Bruttó ár: 1 461,21 Ft
db
TŰRESZELŐ KÉSZLET 6 DB-OS N66010

52766010 
Cikkszám 52766010 
Nettó ár: 1 488,69 Ft
Bruttó ár: 1 890,64 Ft
db
  • 1