• 1
RÁSPOLY FA FÉLKÖR MŰANYAG NYÉL 250 MM N66543

52766543 
Cikkszám 52766543 
Nettó ár: 1 211,40 Ft
Bruttó ár: 1 538,48 Ft
db
RÁSPOLY FA KÖR MŰANYAG NYÉL 250 MM N66542

52766542 
Cikkszám 52766542 
Nettó ár: 1 137,60 Ft
Bruttó ár: 1 444,75 Ft
db
RESZELŐ FÉLKÖR FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250MM N66143

52766143 
Cikkszám 52766143 
Nettó ár: 1 258,20 Ft
Bruttó ár: 1 597,91 Ft
db
RESZELŐ HÁROMSZÖG FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250-ES N66145

52766145 
Cikkszám 52766145 
Nettó ár: 1 240,20 Ft
Bruttó ár: 1 575,05 Ft
db
RESZELŐ KÖR FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250MM N66142

52766142 
Cikkszám 52766142 
Nettó ár: 1 117,80 Ft
Bruttó ár: 1 419,61 Ft
db
RESZELŐ LAPOS FÉM MŰANYAG NYÉL 250MM N 66141

52766141 
Cikkszám 52766141 
Nettó ár: 1 189,80 Ft
Bruttó ár: 1 511,05 Ft
db
TŰRESZELŐ KÉSZLET 6 DB-OS N66010

52766010 
Cikkszám 52766010 
Nettó ár: 1 540,80 Ft
Bruttó ár: 1 956,82 Ft
db
  • 1