• 1
RÁSPOLY FA FÉLKÖR MŰANYAG NYÉL 250 MM N66543

52766543 
Cikkszám 52766543 
Nettó ár: 1 548,36 Ft
Bruttó ár: 1 966,42 Ft
db
RÁSPOLY FA KÖR MŰANYAG NYÉL 250 MM N66542

52766542 
Cikkszám 52766542 
Nettó ár: 1 458,09 Ft
Bruttó ár: 1 851,77 Ft
db
RESZELŐ FÉLKÖR FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250MM N66143

52766143 
Cikkszám 52766143 
Nettó ár: 1 603,44 Ft
Bruttó ár: 2 036,37 Ft
db
RESZELŐ HÁROMSZÖG FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250-ES N66145

52766145 
Cikkszám 52766145 
Nettó ár: 1 585,08 Ft
Bruttó ár: 2 013,05 Ft
db
RESZELŐ KÖR FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250MM N66142

52766142 
Cikkszám 52766142 
Nettó ár: 1 421,37 Ft
Bruttó ár: 1 805,14 Ft
db
RESZELŐ LAPOS FÉM MŰANYAG NYÉL 250MM N 66141

52766141 
Cikkszám 52766141 
Nettó ár: 1 520,82 Ft
Bruttó ár: 1 931,44 Ft
db
TŰRESZELŐ KÉSZLET 6 DB-OS N66010

52766010 
Cikkszám 52766010 
Nettó ár: 1 967,58 Ft
Bruttó ár: 2 498,83 Ft
db
  • 1