• 1
RÁSPOLY FA FÉLKÖR MŰANYAG NYÉL 250 MM N66543

52766543 
Cikkszám 52766543 
Nettó ár: 1 955,34 Ft
Bruttó ár: 2 483,28 Ft
db
RÁSPOLY FA KÖR MŰANYAG NYÉL 250 MM N66542

52766542 
Cikkszám 52766542 
Nettó ár: 1 696,77 Ft
Bruttó ár: 2 154,90 Ft
db
RESZELŐ FÉLKÖR FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250MM N66143

52766143 
Cikkszám 52766143 
Nettó ár: 1 979,82 Ft
Bruttó ár: 2 514,37 Ft
db
RESZELŐ HÁROMSZÖG FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250-ES N66145

52766145 
Cikkszám 52766145 
Nettó ár: 2 024,19 Ft
Bruttó ár: 2 570,72 Ft
db
RESZELŐ KÖR FÉMHEZ ERGONOMIKUS MŰANYAG NYÉLLEL 250MM N66142

52766142 
Cikkszám 52766142 
Nettó ár: 1 773,27 Ft
Bruttó ár: 2 252,05 Ft
db
RESZELŐ LAPOS FÉM MŰANYAG NYÉL 250MM N 66141

52766141 
Cikkszám 52766141 
Nettó ár: 1 858,95 Ft
Bruttó ár: 2 360,87 Ft
db
TŰRESZELŐ KÉSZLET 6 DB-OS N66010

52766010 
Cikkszám 52766010 
Nettó ár: 2 510,73 Ft
Bruttó ár: 3 188,63 Ft
db
  • 1